Al. Warszawska 77
39-400 Tarnobrzeg 1
skr. poczt. 15

tel. fax (15) 822 63 11
(15) 823 43 61, (15) 823 82 62
tel. kom. 502 688 927

TAKSATOR AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I WYCENY
Al. Warszawska 77, 39-400 Tarnobrzeg, skr. poczt. 15

tel./fax (15) 822 63 11, (15) 823 43 61
(15) 823 82 62
tel. kom. 502 688 927, 509 674 558

ODDZIAŁ W SANDOMIERZU
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 17A, 2 piętro, pokój 203

tel. kom. 509 674 558

Adres e-mail: taksator[at]interia.eu

Mapka dojazdowa do siedziby głównej:

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG AGENCJI
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
w umówione z klientem soboty od godziny 8.00 do 12.00

2008 ® Agencja obrotu nieruchomościami i wyceny TAKSATOR