Al. Warszawska 77
39-400 Tarnobrzeg 1
skr. poczt. 15

tel. fax (15) 822 63 11
(15) 823 43 61, (15) 823 82 62
tel. kom. 502 688 927

Od momentu rozpoczęcia działalności w 1995 roku, AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I WYCENY TAKSATOR w Tarnobrzegu wykonała szereg kompleksowych wycen całych przedsiębiorstw oraz składników ich majątku:

- wyceny wartości spółek;
- wyceny aportów i udziałów w spółkach;
- wyceny gruntów budowlanych, rolnych i leśnych o różnym przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania;
- wyceny nieruchomości zabudowanych (gruntu wraz ze składnikami budowlanymi - budynki mieszkalne, usługowe, przemysłowe, budowle i inne);
- wyceny nieruchomości lokalowych i budynkowych;
- wyceny środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii technologicznych oraz innych;
- wyceny innych aktywów przedsiębiorstw, udziałów, akcji, znaków, patentów, wynalazków, licencji, oprogramowania, prac naukowo - badawczych, zapasów trwałych i obrotowych i innych;
- inwentaryzacje budowlane;

Wykonaliśmy wiele operatów szacunkowych dużych firm na terenie całego kraju do wszelkich celów i różnymi metodami, m. in. majątek firm na zlecenie: Huty Stalowa Wola SA, Huty Częstochowa SA, Huty Ostrowiec SA, ZUChiAP "Chemar" SA w Kielcach, "Organika - Sarzyna" SA w Nowej Sarzynie, Kieleckiej Fabryki Pomp "Białogon" SA w Kielcach, Fabryki Firanek "WISAN" SA w Skopaniu, Przedsiębiorstwa Spirytusowego "POLMOS" SA w Stalowej Woli, "FEDERAL MOGUL" w Gorzycach oraz wielu kopalni, ośrodków wypoczynkowych, hoteli, stacji benzynowych.

Ponadto wykonaliśmy wiele wycen na zlecenie różnych urzędów, syndyków, likwidatorów, osób prywatnych i prywatnych przedsiębiorców.

2008 ® Agencja obrotu nieruchomościami i wyceny TAKSATOR